Cuộc “hôn nhân” giữa dinh dưỡng và thực phẩm

  • Chia sẻ bài viết này

Nếu chỉ ngồi nghiên cứu để kể ra các nhu cầu phải ăn bao nhiêu thì ngành dinh dưỡng sẻ đi vào ngõ cụt.  Những khuyến cáo về dinh dưỡng có nhiều, nhưng không có người thực hiện. Thực tế cuộc sống đã chỉ ra cho các nhà dinh dưỡng thấy rằng phải tiến thêm một bước nửa, phải phối hợp với các ngành khác, làm thế nào tạo ra được nhiều lương thực thực phẩm, đưa đến nhửng nơi cần và làm thế nào để mọi người có thu nhập, có đủ tiền mua được các thực phẩm đó, đảm bảo an ninh thực phẩm cho các gia đình để phục vụ sức khoẻ và khả năng lao động của con người.

cuochonnhangiuadinhduongvathupham

Dinh dưỡng và thực phẩm là 2 khái niệm luôn song hành cùng nhau

Trong các hội nghị quốc tế về dinh dưỡng, người ta thấy bên cạnh các nhà dinh dưỡng có thêm các nhà nông nghiệp, các nhà chế biến thực phẩm, các nhà kinh tế nông nghiệp. Khái niệm dinh dưỡng đã được mở rộng. Người ta nói đến cuộc hôn nhân giữa dinh dưỡng và thực phẩm (The marriage of food and nutrition), thể hiện trong các vân đề được gọi tên chung là “Dinh dưỡng ứng dụng” (applied nutrition).
Như cái tên của nó đã chỉ rõ, “Dinh dưỡng ứng dụng” bao gồm tất cả các vấn đề ứng dụng của khoa học dinh dưỡng từ việc điều tra nghiên cứu tập tục ăn uống, mức tiêu thụ lương thực thực phẩm đến các chương trình và biện pháp sản xuất, bảo quản, chế biến, lưu thông, phân phối và chính sách giá cả thực phẩm, nhằm nâng cao và cải thiện thức ăn, kể cả các biện pháp kinh tế, quản lý nhằm tạo ra kết quả xoá được nạn đói, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tình trạng dinh dưỡng với giá rẻ nhất, phù hợp vói khả năng thực tê của mỗi quốc gia.

cuochonnhangiuadinhduongvathupham2
Cuộc hôn nhân giữa dinh dưỡng và thực phẩm sẽ còn tếp tục

Phạm vi của “Dinh dưỡng ứng dụng” rất rộng lớn, nhưng có hai vấn đề cần được quan tâm đặc biệt là giáo dục cho mọi người các kiến thức để ăn uống hợp lý và giám sát nắm được tình hình dinh dưỡng và thực phẩm ờ các địa phương để có những can thiệp kịp thời.
Có thể nói, từ khi có con người trên trái đất, con gười đã phải ăn để tồn tại thì con người đã làm Dinh dưỡng ứng dụng. Nhưng, cũng như: Ông Jourdain vẫn nói văn xuôi mà không biết văn xuôi là gì; và con người đến nay vẫn làm Dinh dưỡng ứng dụng một cách tự giác như vậy. Dù sao vấn đề Dinh dưỡng ứng dụng hiện nay cũng đã được đặt ra rõ hơn trên cơ sở những hiểu biết vững chắc hơn của khoa học dinh dưỡng hiện đại, chúng ta cần phối hợp nhiều ngành, đặc biệt là các ngành y tế, nông nghiệp, kế hoạch, kinh tế, xã hội, giáo dục trên cơ sở thực hiện một chương trình dinh dưỡng ứng dụng rộng rãi, đáp ứng được an ninh thực phẩm ờ hộ gia đình, nhằm:
–    Đáp ứng được các nhu cầu dinh dưỡng.
–    Phù hợp vói khả năng kinh tế của đất nước.
–    Dựa vào tình hình sản xuất thực phẩm cụ thể ở các vùng sinh thái khác nhau trong nước.
Đây là công việc hết sức phức tạp, khó khăn không riêng đối với nước ta mà nói chung với tất cả các nước trên thế giới.

Đại lý đèn sưởi và túi sưởi

Những bài viết mới xem

  • Chia sẻ bài viết này

Bình luận về bài viết

© 2018 Helios Việt Nam - Thông tin kiến thức tiêu dùng.
Thông tin demo, không cung cấp dịch vụ, sản phẩm.